Gå direkte til indhold

Anmeldelse af luftfartshindring

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Anvendes ved anmeldelse af luftfartshindring. Det påhviler den, der har fået tilladelse til at drive flyvepladsen, at sikre, at hindringer fjernes - eller afmærkes.