Gå direkte til indhold

(IPO) Ansøgning vedrørende anvendelse af proceduren for aktiv forædling

Toldstyrelsen

Aktiv forædling giver mulighed for at indføre varer til EU, med henblik på forædling eller reparation, uden at der er betalt told på importtidspunktet. Varerne skal efter endt aktiv forædling enten reeksporteres eller bringes i fri omsætning.

Dette skal du bruge:

Hav følgende parat

Før du starter med at udfylde ansøgningen skal du have følgende informationer klar.

 • Ansøger og eventuel repræsentants CVR, EORI og evt. AEO nummer.
 • Regnskabsadresse og toldsteder
  • Henførselstoldsted
  • Afslutningstoldsted
  • Sikkerhedsstillelsestoldsted
 • Varebeskrivelser
  • Varekoder (Kn nr.), varebeskrivelser og varemængder
  • Forædlingsprodukter (Kn nr. og beskrivelse)
  • Evt. ækvivalente varer
 • Informationer om vareidentifikation
 • Planlagte aktiviteter
 • Oplysninger om midlertidig fjernelse og svindprocent
 • Beskrivelse af vareregskabssystem og princip
 • Valg af sikkerhedsstillelses ordning
 • Elektroniske dokumenter der
  • dokumenterer lagreret egnethed
  • dokumenter råden over lageret (lejekontrakter e.l.)
  • dokumenterer aktiviteter
  • dokumenterer eventuelle overdragelsesprocesdure
  • dokumentation af vareregnskabssystem og data adgang
  • anden relevant dokumentation