Gå direkte til indhold

A-skattelån (ansøgningsperiode: 8. juni - 22. juni 2021)

Skattestyrelsen

Virksomheder, der afregner A-skat eller am-bidrag, har mulighed for at ansøge Skattestyrel-sen om et rentefrit lån, der svarer til det beløb, som virksomheden rettidigt har indberettet i A-skat og am-bidrag for afregningsperioden oktober 2020.

Dette skal du bruge:
  • Det se-/cvr-nummer, som er anvendt i forbindelse med indberetningen af A-skat eller am-bidrag
  • En revisorerklæring, hvis der i perioden fra den 17. december 2020 til og med dagen for anmodningen om lån har været gennemført ejerskifte i ejerkredsen på 50 % eller derover.

Før du starter udfyldelsen

  • Du skal sørge for, at virksomheden ikke har nogen foreløbige fastsættelser, som ikke er erstattet af en indberetning. Hvis du har foreløbige fastsættelser for perioder, der ikke ligger til grund for lånet, kan du stadig nå at erstatte dem af en indberetning.
  • Hvis du ønsker at overdrage udbetalingen, skal du anmelde den til Gældsstyrelsen på mailadressen Transporter @ADST.dk. Det skal du gøre senest samtidig med ansøgningen om lånet. Du kan finde yderligere information om transport på Gældsstyrelsens hjemmeside.