Gå direkte til indhold

A skat Lån

Skattestyrelsen

Små og mellemstore virksomheder, der afregner A-skat eller am-bidrag, har mulighed for at ansøge Skattestyrelsen om et rentefrit lån, der svarer til det beløb, som virksomheden rettidigt har indberettet i A-skat og am-bidrag for afregningsperioderne.

Dette skal du bruge:
  • Det se-/cvr-nummer, som er anvendt i forbindelse med indberetningen af A-skat og am-bidrag
  • En revisorerklæring, hvis der i perioden fra den 17. december 2020 til og med dagen for anmodningen om lån har været gennemført ejerskifte i ejerkredsen på 50 % eller derover.

Før du starter udfyldelsen

  • Undersøg om din virksomhed er registreret for afregning af A-skat eller am-bidrag som en lille eller mellemstor virksomhed i forhold til A-skat og am-bidrag. Du finder registreringsbeviset ved at logge på TastSelv Erhverv på skat.dk og derefter vælge Profil -> Registreringsbevis -> Hent registreringsbevis/ophørsbevis (pdf). For at kunne være omfattet af låneordningen, må der ikke stå ”Fremrykket betaling – stor virksomhed” under punktet Afgift.
  • Du skal sørge for, at virksomheden ikke har nogen foreløbige fastsættelser, som ikke er erstattet af en indberetning.
  • Hvis du ønsker at overdrage udbetalingen, skal du anmelde den til Gældsstyrelsen på mailadressen Transporter @ADST.dk. Det skal du gøre senest samtidig med ansøgningen om lånet. Du kan finde yderligere information om transport på Gældsstyrelsens hjemmeside.