Gå direkte til indhold

Sønærings-, kvalifikations- og anerkendelsesbeviser samt søfartsbøger

Søfartsstyrelsen

Denne blanket kan bruges af rederier og agenturer til at ansøge om sønæringsbeviser og anerkendelsesbeviser på vegne af søfarende. Blanketten kan også anvendes af søfarende til at ansøge om de samme bevis samt søfartsbøger.