Registreringsanmeldelse for skib der skal optages i dansk bareboatregister (S31)

Søfartsstyrelsen

Formularen bruges, når et skib skal optages i dansk bareboatregister og føre dansk flag.