Midlertidig maritim omstillingspulje for Brexit-ramte virksomheder i den maritime sektor - ansøgningsrunde foråret 2023

Søfartsstyrelsen

Den maritime omstillingspulje er målrettet virksomheder i den maritime sektor. Omstillingspuljen skal bidrage til at afbøde den forventede negative effekt af Brexit og understøtte virksomhederne i deres omstilling til nye markeder.

Dette skal du bruge:
  • Regnskabstal i PDF-format på maksimalt 10 MB pr. fil for både
    • hele virksomhedens omsætning i kalenderårene 2017 til 2022 og
    • udtræk af regnskabet for kalenderårene 2017 til 2022 specifikt for de økonomiske aktiviteter, som er relateret til Storbritannien (direkte eller indirekte).
  • Dokumentation for, at omsætningstabet skyldes Brexit.
  • Ledelses- og de minimis-erklæring vedr. virksomhedens samlede bevilligede de minimis-støtte gennem de sidste tre regnskabsår. Denne erklæring kan hentes her.
  • Viden om, hvorvidt jeres virksomhed er en SMV’er eller ej. Hvis I er i tvivl om dette, kan I bl.a. læse mere her.

Bemærk: Omsætningstabet, som der kan søges kompensation for, beregnes ud fra det konkrete tab i omsætning for virksomhedens dokumenterbare økonomiske aktiviteter der er direkte eller indirekte relateret til Storbritannien generelt og ikke virksomhedens samlede omsætningstal.

FRIST: Der er frist for indsendelse af ansøgningen onsdag den 17. maj 2023