Anmeldelse – slettelse af fritidsfartøj med bruttotonnage under 20 med hjemsted i Grønland (S9)

Søfartsstyrelsen

Blanketten bruges, når et fritidsfartøj med en bruttotonnage under 20, uden registreret pant eller andre rettigheder slettes. Formularen kan indsendes så snart anmeldelse om slettelse af rettighederne er modtaget i Skibsregistret.