Revisorpåtegning af priseftervisning på varmeområdet

Forsyningstilsynet

Denne formular skal anvendes af revisor til indsendelse af erklæring om en priseftervisning fra et varmeselskab.

Dette skal du bruge:
  • NemID/MitID
  • Revisionsinstruks (kan hentes som pdf-fil)
  • Revisorerklæring (anvend dette Word-dokument)
  • Dokument-id fra priseftervisning (fremgår af priseftervisningen, som varmeselskabet har indsendt)