Revisorpåtegnelse af priseftervisning på varmeområdet

Forsyningstilsynet

Denne indberetning skal anvendes af revisor til påtegning af en priseftervisning fra et varmeselskab.

Dette skal du bruge:
  • NemID nøglefil
  • Revisorinstruks (kan hentes som pdf-fil fra Forsyningstilsynet.dk)
  • Revisorerklæring (kan hentes som Word-dokument fra Forsyningstilsynet.dk)
  • Dokument-id fra priseftervisning (fremgår af priseftervisningen, som varmeselskabet har indsendt)