Gå direkte til indhold

Priseftervisning på varmeområdet

Forsyningstilsynet

Virksomheder, der er omfattet af varmeforsyningslovens prisbestemmelser kan her indberette og revisorpåtegne 'Priseftervisning' til Forsyningstilsynet. Fristen for indberetning er inden den 15. marts eller 15. september afhængig af regnskabsår.

Dette skal du bruge:
 • Nemlog-in
 • Adgang til ENergiAnmeldelse Online (ENAO)

For indberetter

 • Adgang til at indberette el- og varmedata. Ekstern adgang til at indberette el- og varmedata kan gives til eksterne, som har fuldmagt til at indberette. Rettighederne gives af selskabets Nemlog-in-administrator under Nemlog-in brugeradministration
 • Priseftervisning evt. i excel-skabelon for hhv. under 50 TJ og over 50 TJ
 • Obligatoriske filer (hvis de forefindes)
  • Årsrapport
  • Afstemning mellem årsrapport og priseftervisning
  • Omkostningsfordeling (mellem fx el/affald/varme)
 • Valgfrie filer
  • Leveringsbestemmelser
  • Tekniske leveringsbestemmelser
  • Vedtægter
  • Leveringsaftaler

Obligatoriske filer for revisor

 • Revisorerklæring
 • Adgang til at revidere el- og varmedata. Rettigheden gives af selskabets Nemlog-in-administrator under Nemlog-in brugeradministration