Gå direkte til indhold

Kvalitet i levering af el

Forsyningstilsynet

Elnetvirksomhederne skal til brug for benchmarkingen af kvalitet i levering årligt indberette afbrudsstatistik. Fristen for indberetning er 31. marts i indberetningsåret.

Dette skal du bruge: