Gå direkte til indhold

Budget og pris på varmeområdet

Forsyningstilsynet

Her kan du anmelde priser og budget til brug for priseftervisning af varmeforsyningspriser. Du skal foretage anmeldelsen inden budgetperiodens begyndelse og senest samtidig med prisernes ikrafttræden.

Dette skal du bruge:
 • Adgang til ENergiAnmeldelse Online (ENAO)
 • Budget og pris i henhold til varmeforsyningsloven, som skal udfyldes i indberetningen. Hvis du vil, kan du udfylde indberetningen på forhånd i excel-skabelonen for hhv. under 50 TJ og over 50 TJ, som du så uploader i indberetningen. 
 • Obligatoriske filer (hvis de forefindes) for indberetter: 
  Tarifblad
  Investerings- og henlæggelsesplan
  Omkostningsfordeling (mellem fx al/affald/varme) 
 • Valgfrie filer for indberetter:
  Leveringsbestemmelser
  Tekniske leveringsbestemmelser
  Vedtægter