Strandoprydningspuljen – ansøgning om tilskud

Miljøstyrelsen

Søg om tilskud til materialer, ledelse og organisation i forbindelse med lokale, frivilligfunderede initiativer til rengøring af strande for plastik og andet affald.

Dette skal du bruge:

Nemid privat hvis du søger som privat person, eller medarbejdersignatur hvis du søger som virksomhed, forening, selvejende institution, organisation, offentlig virksomhed, offentlig-privat partnerskab, kommune eller offentlig institution.

Kontaktoplysninger

Oplysninger på mulige medansøgere

Projektbeskrivelse i form af titel, start- og slutdato, område for oprydning, forventet effekt (kg affald der forventes opsamlet) og antal forventede deltagere i projektet.

Udfyldte, relevante dokumenter som skal vedhæftes ansøgningen herunder budget, tidsplan, underskriftblad for hovedansøger og medansøgere, digitalt kort og en underskrevet De Minimis-erklæring, såfremt du ansøger som virksomhed, og projektet er underlagt reglerne om De Minimis.