Søg om en afgørelse efter skovloven - for virksomheder, private lodsejere og offentlige myndigheder

Miljøstyrelsen

Tryk Start, hvis du vil søge om en tilladelse efter skovloven, som bl.a. regulerer fredskovspligtige arealer. Ønsker du at anmelde en aktivitet i et Natura 2000-område, skal du benytte et andet skema. Du kan finde anmeldeskemaet på www.mst.dk

Dette skal du bruge:
  • NemID eller medarbejdersignatur for at logge ind.
  • Hvis du søger på vegne af en anden: Ejers cpr eller cvr-nummer og kontaktoplysninger.

Eventuelt:

  • Egne kort over projektet/arealet.
  • Andre forvaltningsretlige afgørelser relevante for ansøgningen.
  • Fotos af relevante servitutter i tingbogen, hvis der er tinglyste rettigheder for det konkrete areal.
  • Billeder/tegninger af projektet.
  • Fotos af området, hvis du ønsker fredskovspålæggelse/konstatering.