Lønmodtagernes Garantifond (LG)

Lønmodtagernes Garantifond (LG)
Lønmodtagernes Garantifond (LG)

Kongens Vænge 8

3400 Hillerød


Formålet med Lønmodtagernes Garantifond (LG) er at sikre lønmodtagere korrekt og hurtig udbetaling af løn, hvis en virksomhed lukker på grund af konkurs mv.

Pengene kommer bl.a. fra de bidrag, som alle private arbejdsgivere skal betale til LG, da LG er en solidarisk forsikringsfond.

LG, der blev oprettet i 1972, er en del af samfundets sociale sikkerhedsnet. Det er en selvejende institution, der ledes af arbejdsmarkedets parter og er reguleret ved en særlig lov.

LG administreres af ATP Koncernen.

Har du spørgsmål om Lønmodtagernes Garantifond (LG)

Kontakt Lønmodtagernes Garantifond (LG)

Læs mere om Lønmodtagernes Garantifond (LG)