Økologi - Ansøgning om fornyelse af tilladelse til markedsføring af økologiske produkter i EU, der indføres fra ikke-godkendt tredjeland

Landbrugsstyrelsen

Formål: Import fra ikke-godkendte tredjelande af økologiske produkter til brug i den økologiske jordbrugsproduktion, skal godkendes af Landbrugsstyrelsen.