Tilmelding/Afmelding til virksomheder, som ønsker at blive godkendt til ISPM15-mærkning af træemballage

Landbrugsstyrelsen

Blanketten benyttes når du vil tilmelde din virksomhed til Landbrugsstyrelsens træemballageordning og få godkendelse til at producere, reparere eller ændre på træemballage, som er ISPM 15 mærket. Blanketten benyttes også ved framelding af ordningen.

Dette skal du bruge:

For at udfylde blanketten er det nødvendigt at angive:

  • CVR-nummer
  • P-nummer
  • Kontaktoplysninger