Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen
Landbrugsstyrelsen
  • Nyropsgade 30
  • 1780 København V
  • Telefon: +45 33 95 80 00
  • Ma-to: 09-16, fr: 09-15
Website:
lbst.dk

Landbrugsstyrelsen hører under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vi arbejder med at skabe de bedste rammer for vækst i fødevareerhvervene og samtidig sikre en forsvarlig forvaltning af naturen. Vi understøtter Danmarks position som verdens tredjestørste fødevareklynge

Det gør vi ved at

skabe rammerne for, at danske landmænd bedst muligt kan arbejde i og med den natur, der omgiver os

understøtte udviklingen af en fremtidsorienteret fødevaresektor i balance med natur og miljø

bidrage til udviklingen af attraktive levevilkår i landdistriktsområder

Landbrugsstyrelsen har afdelinger over hele landet. Vi er ofte i kontakt med landmænd og en bred kreds af virksomheder, organisationer, forskere og myndigheder inden for fødevareområdet.