Ansøgning om tilladelse eller dispensation fra strandbeskyttelseslinjen eller klitfredet areal

Kystdirektoratet

Her kan du ansøge om tilladelse eller dispensation til at ændre tilstanden inden for strandbeskyttelseslinjen eller klitfredet areal.

Dette skal du bruge:

Inden du går i gang med at søge om dispensation, er der noget materiale du skal have klar. Hvilket afhænger af, hvad du ansøger om eller søger dispensation til.

Som standard er følgende nødvendigt:

  • Et kort, der viser placeringen af det ansøgte og eventuelt arbejdsareal.
  • Fuldmagt eller anden dokumentation for råderet fra ejer(e), hvis du ikke selv er (ene)ejer af det ansøgte anlæg, bygning eller areal.
  • Skitse, illustration, visualisering eller eventuelt beskrivelse af det ansøgte.

Anlæg samt veje og stier

Vedhæft desuden følgende:

  • Angivelse af materialevalg, farve og dimensioner

Etablering eller ændring af bygning

Vedhæft desuden følgende:

  • Målfaste plan-, snit- og facadetegninger af bygning(er), hvor vinduer og døre er indtegnet præcist og med angivelse af taghældning
  • Angivelse af materialevalg, farve og dimensioner

Genopførelse af bygning

Vedhæft desuden følgende:

  • Målfaste plan-, snit- og facadetegninger af bygning(er), hvor vinduer og døre er indtegnet præcist og med angivelse af taghældning
  • Angivelse af materialevalg, farve og dimensioner
  • Mål på den eksisterende bygning - herunder grundplan, højde på facader, højde fra terræn til kip-mål, taghældning og mål på eventuel terrasse/veranda/udhus og lignende
  • Fotos taget fra alle fire sider af eksisterende bygning(er)