Indberetning af ægomsætning

Fødevarestyrelsen

Denne blanket skal bruges af ægpakkerier, som vil indberette oplysninger om mængden af indvejede æg og mængden af salg af æg pr. kvartal.

Dette skal du bruge:
  • Ægpakkeriets autorisationsnr./kontrolnummer
  • Mængdeangivelse af omsættede æg i hele kg.
    Til brug ved omregning fra stk. til kilo benyttes en faktor 16, dvs. 16 æg = 1 kilo