Forhåndsanmeldelse af import af økologiske fødevarer

Fødevarestyrelsen

Blanketten skal bruges til forhåndsanmeldelse af import af økologiske fødevarer fra tredjelande

Dette skal du bruge:
  • Oplysninger om importøren, samt første modtager af sendingen, hvis denne er forskellig fra importøren
  • Dato for sendingens ankomst til første modtager eller toldoplag
  • Kontrolattestens nummer svarende til kontrolattestens rubrik 3 i TRACES NT
  • Hvis sendingen kontrolleres på et grænsekontrolsted (for animalske og ikke-animalske restriktionsvarer)