Ansøgning som 3. partscertificeret

Fødevarestyrelsen

Foder- eller fødevarevirksomheder kan blive omfattet af 3.partscertificeringskontrolordningen. Virksomheder med et certificeret kvalitetsstyringssystem kan få nedsættelse af antal årlige ordinære kontrolbesøg. Ordningen er frivillig.

Dette skal du bruge:

CVR-nummer.

  • Du skal beskrive de områder, som virksomheden har ansvar for og anføre alle virksomheder, der er omfattet af ordningen. Det kan du gøre ved at vedhæfte en oversigt til blanketten.
  • Listen over virksomheder skal omfatte navn, adresse, CVR-nummer og P-nummer. Hav de dokumenter parat, der skal vedhæftes.