Notification of marketing of units or shares of EU AIFs in Member States other than in the home Member State of the AIFM

Finanstilsynet

Notification of marketing of units or shares of EU AIFs in Member States other than in the home Member State of the AIFM

Dette skal du bruge:
  • En driftsplan med en entydig identifikation af de alternative investeringsfonde, som forvalteren planlægger at markedsføre, og oplysning om, hvor fondene er etableret.
  • De seneste versioner af hver fonds regler eller vedtægter.
  • Oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet for at markedsføre fonde, og eventuelle oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet for at forhindre, at andele i hver fond markedsføres til detailinvestorer, også når forvalteren benytter uafhængige enheder til at levere investeringsydelser i forbindelse med.

Ansøgningsprocedure

Forvaltere af alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i Danmark, som har en tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde i henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF-loven) og som ønsker at markedsføre en alternativ investeringsfond fra et EU/EØS land til professionelle investorer i et andet EU/EØS land skal anmelde dette til Finanstilsynet jf. § 81 i FAIF-loven.

I forbindelse med anmeldelsen af markedsføring af en alternativ investeringsfond fra et EU/EØS land i Danmark har Finanstilsynet udarbejdet et anmeldelsesskema, som skal anvendes. Dette skema, sammen med vedlagt dokumentation bliver af Finanstilsynet videresendt til de kompetente myndigheder i de lande, hvor fonden ønskes at blive markedsført.

Grænseoverskridende markedsføring kan først påbegyndes, når forvalteren har fået underretning herom fra Finanstilsynet.