Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Finanstilsynet

Skemaet skal benyttes, når et livsforsikringsselskab skal anmelde selskabets tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed samt ændringer heri til Finanstilsynet.

Dette skal du bruge:

Skemaet skal udfyldes af livsforsikringsselskabet 1), når livsforsikringsselskabet skal anmelde selskabets tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed samt ændringer heri til Finanstilsynet.

Livsforsikringsselskabet skal vedlægge skemaet følgende bilag:

  • En særskilt erklæring fra livsforsikringsselskabets ansvarshavende aktuar vedrørende de anmeldte forhold

Skemaet: Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

  • En eventuel særkilt redegørelse fra livsforsikringsselskabet i henhold til § 5, stk. 1. 

Skemaet LIV - Redegørelse i henhold til § 5, stk. 1 skal benyttes.

  • En eventuel særkilt redegørelse fra livsforsikringsselskabet i henhold til § 5, stk. 1. 

Skemaet LIV - Redegørelse i henhold til § 6, stk. 1 skal benyttes.

  1. Ved livsforsikringsselskab forstås livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og filialer af udenlandske selskaber, der har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed efter § 11 i lov om finansiel virksomhed.