Ansøgning om tilladelse til ny(e) afdeling(er) for danske UCITS

Finanstilsynet

Ansøgningsskema til brug for ansøgning om tilladelse til en eller flere nye afdelinger under en investeringsforening.

Dette skal du bruge:

Som bilag til ansøgningen skal foreningen indsende nedenstående dokumentation for, at ansøgningen er fuldstændig. Såfremt ansøgningen ikke er fuldstændig, må foreningen påregne en risiko for, at ansøgningen afvises i sin helhed. Frister for afgørelse regnes fra det tidspunkt, hvor Finanstilsynet modtager en fuldstændig ansøgning.

Bilagene, der sendes pr. mail, vedhæftes i PDF format. Filnavnene på de enkelte bilag skal følge nummereringen nedenfor. Hvis der er flere bilag til et punkt, f.eks. punkt e, er rette nummerering e.1, e.2, e.3 osv.

  • a) Dagsorden fra ordinær/ekstraordinær generalforsamling (medmindre bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutningen).
  • b) Referat af ordinær/ekstraordinær generalforsamling (medmindre bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutningen).
  • c) Referat af det bestyrelsesmøde, hvor oprettelse af afdeling(er) blev vedtaget (det skal fremgå, at der har været en drøftelse af afdelingen, og at afdelingens investeringspolitik har været drøftet).
  • d) 1 sæt vedtægter – elektroniske eller originale til godkendelse.
  • e) De hidtil gældende vedtægter i original med henblik på annullering. (Hvis vedtægterne indsendes elektronisk skal de hidtil gældende vedtægter ikke medsendes).
  • f) Oversigt over ændringer foretaget i vedtægterne med synlige ændringer (”plus minus” tekst) eller anden præcis angivelse af ændringerne. Oversigten kan være et separat dokument.
  • g) Bemærkninger til tilsynet om særlige forhold. Særlige forhold kan fx være, at en afdeling garanterer et afkast, vil udbetale udbytte til velgørende organisationer og lignende.