Ansøgning om godkendelse af vedtægtsændringer -Investeringsforening

Finanstilsynet

Ansøgningsskema til Finanstilsynets godkendelse af vedtægtsændringer i medfør af i lov om investeringsforeninger m.v.

Dette skal du bruge:

Hvis vedtægtsændringerne er vedtaget på ”generalforsamlingsbeslutning” hav følgende dokumenter klar:

  1. Dagsorden fra ordinær/ekstraordinær generalforsamling
  2. Referat af ordinær/ekstraordinær generalforsamling.
  3. De hidtil gældende vedtægter med synligt markerede ændringer
  4. 1 sæt vedtægter – elektroniske til godkendelse.
  5. Bemærkninger til tilsynet om særlige forhold. Særlige forhold kan fx være, at en afdeling garanterer et afkast, vil udbetale udbytte til velgørende organisationer og lignende.

Hvis vedtægtsændringerne er vedtaget på ”bestyrelsesbeslutning” hav følgende dokumenter klar:

  1. Hvis bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutningen skal indsendes referat fra det bestyrelsesmøde, hvor vedtægtsændringerne er drøftet og godkendt.
  2. De hidtil gældende vedtægter med synligt markerede ændringer
  3. 1 sæt vedtægter – elektroniske til godkendelse.
  4. Bemærkninger til tilsynet om særlige forhold. Særlige forhold kan fx være, at en afdeling garanterer et afkast, vil udbetale udbytte til velgørende organisationer og lignende.