Ansøgning for investeringsforeninger om tilladelse til at investere som feederinstitut eller til at investere i et nyt masterinstitut

Finanstilsynet

Ansøgningsskema til Finanstilsynets tilladelse til at investere i feeder-institut eller investere i nyt ma-ster-institut i medfør af i lov om investeringsforeninger m.v.

Dette skal du bruge:
 • Den danske UCITS’ og masterinstituttets vedtægter eller fondsbestemmelser.
 • Den danske UCITS’ og masterinstituttets prospekt
 • Dokument med central investorinformation for den pågældende danske UCITS og masterinstituttet.
 • Investeringsforvaltningsselskabets eller administrationsselskabets forretningsgange om administration af master-feeder-strukturen, jf. LIF § 4, stk. 5, eller aftalen mellem feederinstituttet og masterinstituttet, hvis de ikke skal administreres af det samme selskab, jf. LIF § 4, stk. 4, nr. 1.
 • De oplysninger, jf. LIF § 12, stk. 4, der skal udleveres til investorerne, når feederinstituttet allerede har tilladelse som dansk UCITS.
 • § 12, stk. 4:
 • En dansk UCITS, der allerede udøver virksomhed og herefter får tilladelse som feederinstitut, eller som har fået tilladelse til at investere i et nyt masterinstitut, skal senest 30 dage før den i nr. 3 nævnte dato udlevere følgende til sine investorer:
 • En erklæring om, at Finanstilsynet har givet tilladelse til den danske UCITS’ investering som feederinstitut i masterinstituttet.
 • Den i § 103 nævnte centrale investorinformation for feederinstituttet og masterinstituttet.
 • Oplysning om den dato, hvor investeringsforeningen vil begynde at investere som feederinstitut i masterinstituttet, eller, hvis det allerede har investeret heri, den dato, hvor dets investeringer vil overskride grænsen i § 154, stk. 1 og 2.
 • En erklæring om, at investorerne inden for en frist på 30 dage har ret til at forlange indløsning af deres andele uden andre omkostninger end omkostningerne i forbindelse med indløsningen. Denne ret til indløsning får virkning fra det tidspunkt, hvor feederinstituttet har udleveret de i dette stykke nævnte oplysninger.
 • Den aftale om udveksling af oplysninger, som feederinstituttets og masterinstituttets depotselskaber indgår, jf. LIF § 4, stk.4, nr. 2, når de ikke har samme depotselskab,
 • Den aftale om udveksling af oplysninger, som feederinstituttets og masterinstituttets revisorer indgår, jf. § 4, stk. 4, nr. 3, når de ikke har samme revisor.
 • En erklæring på dansk, engelsk, norsk eller svensk fra de kompetente myndigheder i masterinstituttets hjemland, hvis instituttet ikke har tilladelse her i landet, om, at det ikke er et feederinstitut, og heller ikke ejer andele i et feederinstitut.
 • Bemærkninger til Finanstilsynet om særlige forhold