Finanstilsynet

Finanstilsynet er en del af Erhvervs- og Vækstministeriet. Finanstilsynet fører tilsyn med finansielle virksomheder og værdipapirmarkedet. Et af vores hovedformål er at medvirke ved udformningen af den finansielle lovgivning samt at udstede bekendtgørelser. Derudover indsamler og formidler Finanstilsynet statistik og nøgletal for den finansielle sektor.