Gå direkte til indhold

Søg om støtte, hvis du er arrangør af større arrangementer, der er ændret som følge af coronavirus / covid-19

Erhvervsstyrelsen

Der kan søges om kompensation for arrangementer, som, pga. de gældende forsamlingsforbud og/eller restriktioner ifm. coronavirus/covid-19, ikke har kunne afholdes, eller som nødsages til at blive udskudt eller afholdt under væsentligt ændrede forhold

Dette skal du bruge:
 • Dokumentation for at arrangementet er blevet aflyst, udskudt eller væsentligt ændret på grund af de gældendende forsamlingsforbud og/eller restriktioner ifm. coronavirus/covid-19 på datoen for arrangementets afvikling.
 • Dokumentation for at arrangementet, der er blevet aflyst, udskudt eller væsentligt ændret, skulle have været afholdt i Danmark i perioden fra den 1. maj 2021 til og med den 31. august 2021
 • Dokumentation for, at arrangementet var offentligt kendt eller planlagt inden arrangementets afholdelse og senest den 6. april 2020, eller at arrangementet er en fast tilbagevendende begivenhed, som er dokumenterbart planlagt til afholdelse i perioden 1. maj 2021 til 31. august 2021.
 • Oplysninger om arrangementets omkostninger og indtægter. Herunder dokumentation for alle aftaler og kontrakter på omkostninger over 50.000 kr., samt redegørelse for tabsbegrænsning
 • Overblik over deltagerantal og refunderede billetter.

Hvis kompensationen overstiger 500.000 kr., skal du bruge en revisorerklæring fra en uafhængig og godkendt revisor, som skal udarbejdes i Erhvervsstyrelsens skabelon og vedhæftes ansøgningen.

Der gøres opmærksom på, at hvis der på datoen for arrangementets afvikling ikke har været et forsamlingsforbud eller nogle restriktioner, som forhindrede arrangementet i at blive afviklet, er arrangementet som udgangspunkt ikke kompensationsberettiget.

Dette skal du gøre:

 1. Læs ansøgningsvejledningen
 2. Udfyld Erhvervsstyrelsens skabeloner 'Regnskab 1 - Arrangementsoverblik + Direkte poster' og evt. 'Regnskab 2 - Indirekte poster' og 'Redegørelser for tabsbegrænsning'
 3. Udfyld den digitale ansøgningsblanket
 4. Vedhæft revisorerklæring hvis det samlede ansøgte kompensationsbeløb er mere end 500.000 kr. Vær opmærksom på, at revisor skal anvende Erhvervsstyrelsens skabelon til revisorerklæring.
 5. Hvis det samlede ansøgte kompensationsbeløb er 500.000 kr. eller derunder skal den regnskabsansvarlige eller en anden person fra virksomhedens ledelse medsignere indholdet af din ansøgning. Dette gøres via den digitale ansøgningsblanket.
 6. Indsend ansøgningen
 7. Når vi har behandlet anmodningen, vil du blive kontaktet pr. mail eller digital post.

Erhvervsstyrelsen kan alene udbetale kompensation direkte til den ansøgende virksomheds NemKonto.

Erhvervsstyrelsen kan desværre ikke oplyse en generel sagsbehandlingstid.