Gå direkte til indhold

Søg om støtte, hvis du er arrangør af større arrangementer, der er ændret som følge af coronavirus / covid-19

Erhvervsstyrelsen

Søg om kompensation for underskud, som skyldes, at du har måttet aflyse, udskyde eller væsentligt ændre et eller flere arrangementer som følge af coronavirus/covid-19.

Dette skal du bruge:
 • Dokumentation for at arrangementet er blevet aflyst, udskudt eller væsentligt ændret på grund af coronavirus/covid-19.
 • Dokumentation for at arrangementet, der er blevet aflyst, udskudt eller væsentligt ændret, skulle have været afholdt i Danmark i perioden fra den 6. marts 2020 til og med den 28. februar 2021
 • Dokumentation for, at arrangementet var offentligt kendt eller planlagt inden arrangementets afholdelse og senest den 6. april 2020, eller at arrangementet er en fast tilbagevendende begivenhed, som er dokumenterbart planlagt til afholdelse i perioden 6. marts 2020 til 28. februar 2021.
 • Oplysninger om arrangementets omkostninger og indtægter. Herunder dokumentation for alle aftaler og kontrakter på omkostninger over 50.000 kr., samt redegørelse for tabsbegrænsning
 • Overblik over deltagerantal og refunderede billetter.

OBS. Vær opmærksom på den kommende ansøgningsfrist den 28. februar 2021 for alle større arrangementer, der skulle have være afholdt i perioden 6 marts til 31. august 2020! Når ansøgningen er korrekt indsendt til Erhvervsstyrelsen, skal den senest 14 dage herefter være medsigneret af den relevante person (fx revisor). Derfor skal vedkommende selv være opmærksom på at medsignere indenfor fristen.

Hvis kompensationen overstiger 500.000 kr., skal du bruge en revisorerklæring fra en uafhængig og godkendt revisor, som skal udarbejdes i Erhvervsstyrelsens skabelon og vedhæftes ansøgningen.

Dette skal du gøre:

 1. Læs ansøgningsvejledningen
 2. Udfyld Erhvervsstyrelsens skabeloner 'Regnskab 1 - Arrangementsoverblik + Direkte poster' og evt. 'Regnskab 2 - Indirekte poster' og 'Redegørelser for tabsbegrænsning'
 3. Udfyld den digitale ansøgningsblanket
 4. Vedhæft revisorerklæring hvis det samlede ansøgte kompensationsbeløb er mere end 500.000 kr. Vær opmærksom på, at revisor skal anvende Erhvervsstyrelsens skabelon til revisorerklæring.
 5. Hvis det samlede ansøgte kompensationsbeløb er 500.000 kr. eller derunder skal den regnskabsansvarlige eller en anden person fra virksomhedens ledelse medsignere indholdet af din ansøgning. Dette gøres via den digitale ansøgningsblanket.
 6. Indsend ansøgningen
 7. Når vi har behandlet anmodningen, vil du blive kontaktet pr. mail eller digital post.

Erhvervsstyrelsen kan alene udbetale kompensation direkte til den ansøgende virksomheds NemKonto.

Erhvervsstyrelsen kan desværre ikke oplyse en generel sagsbehandlingstid.