CO2-kvoteregisteret – Valg om direkte transaktioner til ikke-betroede konti

Erhvervsstyrelsen

Kontohaver kan anmode om at tilvælge eller fravælge at kunne lave direkte transaktioner til ikke-betroede konti fra kontohavers konto/konti i EU’s CO2-kvoteregister.

Dette skal du bruge:

For at udfylde samt underskrive denne blanket skal du have et dansk CPR-nummer samt NemID. Hvis du ikke har det, så kontakt CO2-kvoteregisteret: co2register@erst.dk

  • Privat NemID for.
  • CPR-numre og e-mailadresser for alle medunderskrivere.
  • Konto-/kontinumre på den eller de konti i EU’s CO2-kvoteregister, som skal ændres.
  • Kopi af prokura, hvis der er udstedt en, samt mailadresser og CPR-numre på de personer, der skal underskrive ifølge prokuraen.
  • Hvis din virksomheds tegningsregel ikke står i CVR, skal du indsende et dokument med tegningsreglen (fx vedtægter), en liste over virksomhedens ledelse (direktion og bestyrelse)