[UDLØBET] Lønkompensation til virksomheder med forbud mod at holde åbent fra 9. december 2020 til 30. juni 2021

Erhvervsstyrelsen

Ansøgningsfristen er overskredet

Det er ikke længere muligt at søge om lønkompensation.

Hvis du har fået godkendt en anmodning om genoptagelse af din sag, kan du anvende ansøgningsblanketten på denne side.

Du har mulighed for at søge om at få genoptaget din ansøgning ved at skrive til lonkompensation@erst.dk.

Søg om lønkompensation til hjemsendte ansatte, hvis din virksomhed eller underliggende produktionsenhed er eller har været berørt af forbuddet mod at holde åbent.

Dette skal du bruge:
 • Dokumentation for, at virksomheden eller produktionsenheden (p-enhed) er eller har været berørt af forbuddet mod at holde åbent
 • En optælling af ansatte, som du søger lønkompensation for
 • CPR-nummer, fulde navn, månedsløn, gennemsnitlige ugentlige timetal og ansættelsesforhold (funktionær, ikke-funktionær eller elev/lærling) for hver ansat
 • Start- og slutdato på kompensationsperioden
 • Navn, telefonnummer og e-mail på virksomhedens kontaktperson.

Søger du kompensation for flere end 25 ansatte, skal du uploade et CSV-format med følgende oplysninger på hver ansat, der søges for:

 • CPR-nummer
 • Fulde navn
 • Ansættelsesforhold (funktionær, ikke-funktionær eller elev/lærling)
 • Månedsløn i kr.
 • Det gennemsnitlige ugentlige timetal (beskæftigelsesgrad)
 • Antal dage undtaget
 • Produktionsnummer (p-enhed).