Gå direkte til indhold

Leverandørordningen for freelancere

Erhvervsstyrelsen

Du kan søge om kompensation fra Leverandørordningen, hvis du som leverandør pga. covid-19 ikke i vanligt omfang har indgået aftaler i 2021 og har været leverandør til et større arrangement, der blev aflyst udskudt eller væsentligt ændret i 2020.