[UDLØBET] Kompensation for tabt B-indkomst til sæsonafhængige freelancere i december 2020

Erhvervsstyrelsen

Ansøgningsfristen er udløbet

Det er ikke længere muligt at søge kompensation for december 2020.

Ansøgningsfristen var den 15. april 2021 og er dermed udløbet. Du har dog mulighed for at indsende en ansøgning, hvis Erhvervsstyrelsen har givet dig adgang til at søge.

Dette skal du bruge:
  • Dokumentation for din realiserede B-indkomst for december 2019
  • Dokumentation for din realiserede B-indkomst for hele 2019
  • Dokumentation for at din gennemsnitlige B-indkomst i referenceperioden er som minimum 50 % højere end den gennemsnitlige månedlige B-indkomst for det kalenderår, hvori referenceperioden ligger.

Læs mere om ordningen og få vejledning til ansøgning under fanebladet "vejledning".