Gå direkte til indhold

Pulje til fremme og formidling af grønt iværksætteri

Erhvervsstyrelsen

Virksomheder, organisationer og foreninger kan nu søge om 100.000-500.000 kr. til projekter og forløb, der bidrager til at fremme og formidle grønt iværksætteri i Danmark. Ansøgninger skal indsendes senest den 6. december 2021 kl. 12.00.

Dette skal du bruge:
  1. Oplysninger om projektholder og eventuelle samarbejdspartnere og regnskabsansvarlige personer. Projektholdere kan være både private og offentlige aktører. Dog kan offentlige aktører alene opnå tilskud fra puljen i samarbejde med private aktører. Ved samarbejdspartner forstås deltagere i projektet, som indgår i forberedelsen af projektet.
  2. En beskrivelse af projektet, der ansøges om tilskud til. Se hvad projektbeskrivelsen skal indeholde under punktet mere information.
  3. Et budget, der tydeligt redegør for aktiviteter og tilknyttede omkostninger, herunder lønsum mv. Budgetskabelon findes i ansøgningsskema.
  4. Oplysninger om størrelsen på eventuel anden finansiering, herunder anden offentlig finansiering, som indgår i projektet, og hvorfra denne stammer.
  5. For private ansøgere: Underskrevet erklæring på, at det søgte tilskud ikke er i konflikt med de minimis-reglerne. Skabelon kan findes i ansøgningsskema.