Befuldmægtigede – kildeskat. bilag ved registrering af udenlandsk virksomhed uden fast driftssted

Erhvervsstyrelsen

Udenlandske virksomheder uden driftssted i Danmark, skal lade lønnen udbetale gennem en befuldmægtiget bosat her i landet.

Dette skal du bruge:
  • Ved registrering af udenlandsk person skal kopi af pas vedlægges
  • Ved registrering af udenlandsk virksomhed (som ikke skal registreres som en filial i Erhvervsstyrelsen) skal kopi af registreringsbevis fra hjemlandet vedlægges.