Mastedatabasen

Energistyrelsen

Mastedatabasen bruges til at oplyse om placering af eksisterende og planlagte antennepositioner.