Liste over ansøgninger vedr. frekvenstilladelser og kaldesignaler

Energistyrelsen

Du har her mulighed for se dine ansøgninger om tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser eller kaldesignaler.