Gå direkte til indhold

Energistyrelsens EnergiData Online

Energistyrelsen

Indberetning til årlig CO2-rapportering for 2021

Energistyrelsen åbnede den 19. januar 2022 op for rapportering af CO2-udledning og verifikation af CO2-udledning i Energidata Online.  Det er muligt nu at indberette for 2021.

I bedes være opmærksomme på følgende, anbefalede tidsfrister:

  • Den 30. marts 2022 kl. 8:00 er den anbefalede tidsfrist for indberetning af CO2-udledning og verifikation for rapporteringsåret 2021. Den officielle tidsfrist er den 31. marts, men for at kunne sikre korrekt og rettidig overførsel af data til EU’s CO2-kvoteregister, beder vi jer respektere den anbefalede frist. 
  • Den 27. april 2022 er den anbefalede tidsfrist for returnering af kvoter i EU’s CO2-kvoteregister. Den officielle tidsfrist er den 30. april, men Erhvervsstyrelsen anbefaler, at I er i god tid, så der er tid til at løse eventuelle tekniske udfordringer. Efter den anbefalede tidsfrist, garanterer Erhvervsstyrelsen ikke for overholdelse af fristen. 

Det er den CO2-kvoteomfattede virksomheds ansvar, at der er sket en fyldestgørende rapportering samt en korrekt returnering for de CO2-kvoteomfattede produktionsenheder inden for de nævnte tidsfrister.

Læs mere om rapportering og returnering af kvoter på Energistyrelsens side om CO2-rapportering og -returnering

Læs mere om sanktioner ved overskridelse af fristerne i ordningen på Energistyrelsens side om sanktioner

Læs mere om returnering af kvoter i EU’s CO2-kvoteregister på Erhvervsstyrelsens hjemmeside https://erhvervsstyrelsen.dk/returnering-2022-compliance

EnergiData Online er Energistyrelsens digitale indberetningsmiljø for produktionsenheder. Der er adgang til online indberetning og rapportarkiv, hvis man er omfattet af Energiproducenttællingen og/eller CO2-kvoteordningen.

Dette skal du bruge:
  • NemId medarbejdersignatur.
  • Din virksomhed har givet dig rettighed til at indberette.