Gå direkte til indhold

Ansøgning om nettoafregning for elproduktionsanlæg

Energistyrelsen

Ophør af ansøgning om tilsagn

Udfasning af PSO-tariffen

I november 2016 blev der indgået en politisk aftale om gradvist at afskaffe PSO-tariffen frem imod 2022. PSO-tariffen vil således være fuldstændig afskaffet pr. 31. december 2021. Når PSO-tariffen er udfaset, betyder det, at det pr. 1. januar 2022 ikke længere er muligt at ansøge om og opnå tilsagn til timebaseret nettoafregning.

Efter 1. januar 2022 er det muligt at ansøge om afgørelse om timebaseret nettoafregning, hvis man allerede har modtaget et tilsagn, ligesom det fortsat er muligt at få øjebliksafregning (afregningsgruppe 3). Energistyrelsen skal derfor have modtaget ansøgning om tilsagn om timebaseret nettoafregning senest den 31. december 2021.

Ansøg om afgørelse om nettoafregning for fx solcelleanlæg, husstandsvindmølle el.lign. ved Energistyrelsen. Både virksomheder og privatpersoner kan ansøge. Privatpersoner skal søge gennem Borger.dk.

Dette skal du bruge:
  • Medarbejder-NemID
  • Evt. fuldmagt hvis en anden person eller virksomhed skal varetage ansøgningsprocessen
  • Hvis anlægget skal opsættes på udlejet ejendom, skal du oplyse CPR-nummer på lejer.

Ved ansøgning om afgørelse:

  • TilsagnID’et. Det står i tilsagnsbrevet.
  • Anlæggets GSRN-nummer. Det kan du få oplyst hos din elleverandør.
  • Nettilslutningsdato