Ansøgning om nettoafregning for elproduktionsanlæg

Energistyrelsen

Ansøg om afgørelse om nettoafregning for fx solcelleanlæg, husstandsvindmølle el.lign. ved Energistyrelsen. Både virksomheder og privatpersoner kan ansøge. Privatpersoner skal søge gennem Borger.dk.

Dette skal du bruge:

  • MitID

  • Evt. fuldmagt hvis en anden person eller virksomhed skal varetage ansøgningsprocessen

  • Hvis anlægget skal opsættes på udlejet ejendom, skal du oplyse CPR-nummer på lejer.

Ved ansøgning om afgørelse:

  • TilsagnID’et. Det står i tilsagnsbrevet.

  • Anlæggets GSRN-nummer. Det kan du få oplyst hos din elleverandør.

  • Nettilslutningsdato