Grundskoler, offentlige og private

Danmarks Statistik

Statistikken belyser bl.a. omfanget af specialundervisning, henvisningsårsag til specialundervisningen, undervisning i dansk som andetsprog samt til- og afgange.