Jernbanetransport - kvartalsvis

Danmarks Statistik

Statistikken belyser transport af gods og passagerer med tog. Her indberettes og publiceres kvartalsvist summariske oplysninger om transport.

Dette skal du bruge: