Anmodning om udbetaling af godkendt tilskud fra Tilgængelighedspuljen for byggeri

Bolig- og Planstyrelsen

Blanketten benyttes til at anmode om udbetaling af tilskud fra Tilgængelighedspuljen for byggeri under forudsætning af, at der tidligere er givet tilsagn om tilskud.

Dette skal du bruge:

For at udfylde blanketten skal du logge ind med en NemID medarbejdersignatur.

Når du er logget på, skal du angive en række oplysninger om projektet, samt som minimum vedhæfte følgende:

  • Et dateret og underskrevet slutregnskab for tilgængeligheds-delen, der skal kunne sammenlignes med budgettet.
  • Ledelseserklæring
  • fakturaer/kvitteringer
  • Et revisorpåtegnet slutregnskab ved beløb over 500.000 kr.

Yderligere vejledning til ansøgning om udbetaling findes her.