Gå direkte til indhold

Søg løntilskud fra AUB (uforskyldte EUD-elever)

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Opdateret 31.08.2020

Vejledning

Hvornår kan vi få løntilskud for en elev på en erhvervsuddannelse?

Hvis du ansætter en elev, der har mistet sin praktikplads, uden selv at have været skyld i det, hos den tidligere arbejdsgiver, kan du få løntilskud, når eleven er i praktik. Det kan fx. være, hvis den tidligere arbejdsgiver er gået konkurs. Du har først ret til løntilskud når du har haft eleven ansat i 361 dage. Det betyder, at du kan få løntilskud fra den 361. dag og så længe uddannelsesaftalen er i gang. Hvis uddannelsesaftalen er kortere end 361 dage, har du således ikke ret til løntilskud.

I disse situationer udbetaler vi ikke løntilskud til EUD-elev

  • Skoleperioder er ikke omfattet af ordningen. Det vil sige, at du her får almindelig lønrefusion og evt. befordringstilskud udbetalt.

  • Du kan ikke få udbetalt løntilskud, hvis eleven er fyldt 25 år, og du modtager tilskud fra et jobcenter i henhold til bestemmelserne om tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med personer over 25 år, jf. § 98c - 98g i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

  • Du kan ikke få løntilskud for elever i perioder, hvor du har ret til dagpengerefusion fra kommunen for udbetaling af løn under sygdom og barsel.