Meddelelse til Arbejdstilsynet om arbejde med Asbest

Arbejdstilsynet

Arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt i bygninger og i skibe, tog, maskiner mv. skal anmeldes til Arbejdstilsynet, inden arbejdet begyndes.

Dette skal du bruge:

Anmeldelsen skal signeres med NemID nøglefil, nøglekort eller Digital Signatur.