Indberetning til ændring af projekt

Arbejdstilsynet

Til anmeldelse af ændringer (forlængelse, udvidelse mm.) i anmeldte forskningsprojekter/laboratoriearbejder m.m., hvori der indgår genetisk modificerede mikroorganismer, genetisk modificerede dyr eller planter samt ifm. genterapi mv.

Dette skal du bruge:
  • Digital signatur
  • CVR- og produktionsenhedsnummer
  • Lab ID