Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
  • Kongens Vænge 8
  • 3400 Hillerød
  • Telefon: 72 20 60 00
  • Mandag: 9.00 - 15.00 Tirsdag - fredag: 9.00 - 12-00 Lukket helligdage, fredag efter Kr. Himmelfart, 5. juni samt 24. og 31. december.
Website:
aes.dk

Spørgsmål til hvordan du anmelder arbejdsulykker og erhvervssygdomme

Telefon: 70 10 40 41

Telefontid: Mandag - fredag 09:00 - 12:00

Lukket helligdage, fredag efter Kr. Himmelfart, 5. juni samt 24. og 31. december.

Spørgsmål til opkrævning og betaling af bidrag til AES

Ring til Samlet Betaling: 70 11 12 77

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8:00 - 16:00 Fredag kl. 8:00 - 15:30

Lukket helligdage, fredag efter Kr. Himmelfart, 5. juni samt 24. og 31. december.


Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) er en selvejende institution administreret af ATP. AES afgør, om en skade eller sygdom er en arbejdsskade efter de gældende regler. Når en skade eller sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade, afgør AES størrelsen på erstatningen.

AES udbetaler erstatninger for anerkendte erhvervssygdomme. Det er obligatorisk for alle private og offentlige arbejdsgivere i Danmark at indbetale bidrag til AES. Herudover opkræver AES arbejdsskadeafgift på vegne af SKAT.

I private erstatningssager hvor borgere fx er kommet til skade i fritiden, kan AES også blive bedt om give en vejledende udtalelse i sagen. Derudover behandler AES også en række mindre typer sager som fx sager om erstatning til besættelsestidens ofre.

AES blev etableret 1. juli 2016 og er en sammenlægning af det tidligere Arbejdsskadestyrelsen og dele af det tidligere Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.

Har du spørgsmål om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES):

Kontakt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)

Læs mere om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)