Erklæring om at beholder tages ud af drift - 10 års kontrol

Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand skal beholderen kontrolleres af en autoriseret kontrollant hvert 10. år.

Mere information

I stedet for kontrol kan det dog vælges at tage beholderen ud af drift. Anmodning om kontrol sker ved, at denne blanket udfyldes og sendes til den kontrollant, som ønskes bestilt til at foretage kontrollen. Kontrollanten videresender kopi af den udfyldte blanket til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor beholderen ligger. Hvis kontrol ønskes gennemført, udfyldes blanketten ”10 års kontrol – 1 A. Anmodning om beholderkontrol” og sendes til den kontrollant, som ønskes bestilt til at foretage kontrollen.