AB 505 - Anmodning om udbetaling af tilskud til voksenlærling

Brug denne indberetning, hvis du som arbejdsgiver har udbetalt løn til en voksenlærling, til at bede om at få udbetalt tilskud. Det kræver, at der er indgået en aftale.

Mere information

Jobcenteret udbetaler tilskud til arbejdsgiveren bagud for en måned ad gangen på baggrund af arbejdsgiverens anmodning om udbetaling af tilskuddet. Hvis anmodningen er modtaget senest den 15. i en måned, udbetales tilskuddet til arbejdsgiveren inden den 15. i den efterfølgende måned. Modtager jobcenteret anmodningen efter den 15. i en måned, udbetales tilskuddet senere til arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren skal på begæring afgive de nødvendige oplysninger til jobcenteret til brug for administrationen af ordningen. Jobcenteret kontrollerer oplysningerne i eIndkomstregisteret. Tilskuddet vil blive indsat på virksomhedens NemKonto