Afregning vedr. tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Hjørring Kommune

Hjørring Kommune Skift kommune

Denne indberetning bruges ved afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning.