Start virksomhed

Flere emner under Start virksomhed

Selvbetjening for Start virksomhed

Viser 10 af 26
 • Ændre virksomhed

  Ret oplysninger i CVR. Registrer eller afmeld virksomheden for moms, import/eksport, lønsum eller som arbejdsgiver. Opret eller afmeld administrativt SE-nummer, anmeld fusion/spaltning, registrer ejerforhold eller reklamebeskyt virksomheden.

 • Ansøg om tilskud til iværksætterevents 2023

  Puljen til iværksætterevents har til formål at understøtte og udvikle private iværksættermiljøer i Danmark gennem støtte til større og mindre events, hvor iværksættere kan mødes og skabe netværk og forbindelser til investorer, kunder m.v.

 • Ansøgning om lejlighedsvis momsregistrering

  Anvendes af personligt ejede virksomheder, foreninger mv, der ønsker lejlighedsvis momsregistrering. Fx i forbindelse med koncertarrangementer, markeder og udstillinger.

 • Ansøgning om tilladelse til ny(e) afdeling(er) for danske UCITS

  Ansøgningsskema til brug for ansøgning om tilladelse til en eller flere nye afdelinger under en investeringsforening.

 • Certificering af revisor

  På denne side har Finanstilsynet mulighed for at registrere certificerede revisorer til enten revision af pengeinstitutter og realkreditinstitutter eller revision af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

 • Ejendomsmæglerregistrering

  Ansøg om godkendelse som ejendomsmægler, deponer din godkendelse eller ansøg om genoptagelse af din godkendelse.

 • Ejerbog for selskaber

  Opret en digital ejerbog med Erhvervsstyrelsens ejerbogs-værktøj. Selskaber (A/S, ApS, P/S og SE-selskaber) er forpligtet til at føre ejerbog.

 • Fuldmagt til anmodning om fritagelse fra Digital Post for virksomheder

  En CVR-registreret virksomhed skal kunne modtage post fra myndigheder i virksomhedens digitale postkasse i Digital Post. Virksomheden kan dog fritages for at modtage post i sin digitale postkasse, hvis virksomheden ikke kan få en internetforbindelse

 • Grundregistrering for selskaber, fonde og foreninger

  Her er der mulighed for at se, ansøge og ændre skattemæssige grundregistreringer, samt anmode om udsættelse af fristen for indsendelse af selvangivelsen.

 • ID29: Ansøgning om tilladelse som dansk UCITS

  Ansøgningsskema til brug for ansøgning om tilladelse som dansk UCITS.